27.04.2021
Ekologia? A co to jest?

Polacy nie śledzą informacji o stanie środowiska. Mniej niż co trzeci z nas – 30 proc., uważa tematy związane z ekologią za ciekawe. Szczególnie niskie zainteresowanie widać w grupie najmłodszych. To dane z najnowszego raportu Green Generation 21 zrealizowanego przez Mobile Institute.

Zaledwie co 10 przedstawiciel pokolenia Z, czyli osób urodzonych na przełomie wieków i młodszych, szuka informacji na temat ochrony środowiska, recyklingu plastiku, czy odnawialnych źródeł energii.

Co ciekawe, wiedzę czerpią głównie od rodziców i starszych domowników, np. rodzeństwa. Rzecz w tym, że odsetek rodziców dzielących się eko-radami czy informacjami radykalnie maleje. Jeszcze w ubiegłym roku niemal trzy czwarte rodziców deklarowało, że w miarę wiedzy i możliwości prowadzi edukację ekologiczną dzieci. W tej edycji badania odsetek ten jest niższy aż o 24 p.proc., oznacza to, że robi to tylko połowa rodziców.

Młodzi o ekologii nie rozmawiają.

Efekty widać np. w sposobie dzielenia się tą wiedzą przez przedstawicieli pokolenia Z w gronie znajomych. W zeszłym roku proekologiczną postawę starała się propagować połowa ankietowanych (48 proc.), teraz robi to co trzeci (34 proc.) z nich.

Co jednak bardziej zaskakujące, aż 2,5-krotnie urosła grupa „zetów”, którzy otwarcie twierdzą, że o ekologii nie rozmawiają i raczej nie zachęcają znajomych do proekologicznych zachowań.

Jako ciekawostkę warto powiedzieć, że największą wrażliwości ekologiczną – zarówno w dbaniu o środowisko, jak i w dzieleniu się wiedzą – wykazują najstarsi uczestnicy badania, tzw. Silver generetion. To osoby około 50 roku życia. Wyraźnie bardziej zaangażowane w eko-sprawy są też kobiety i to w każdej grupie wiekowej.

Cały raport do pobrania tutaj.

 

 

Czytaj dalej
Śmieciarka Miecia odwiedziła zwycięską Szkołę Podstawową w Augustowie
Śmieciarka Miecia odwiedziła zwycięską Szkołę Podstawową w Augustowie Miecia – nietypowa żółta śmieciarka, 13 września pojawiła się w Szkole Podstawowej
Czytaj więcej
25.09.2023