27.04.2021
Ekologia? A co to jest?

Polacy nie śledzą informacji o stanie środowiska. Mniej niż co trzeci z nas – 30 proc., uważa tematy związane z ekologią za ciekawe. Szczególnie niskie zainteresowanie widać w grupie najmłodszych. To dane z najnowszego raportu Green Generation 21 zrealizowanego przez Mobile Institute.

Zaledwie co 10 przedstawiciel pokolenia Z, czyli osób urodzonych na przełomie wieków i młodszych, szuka informacji na temat ochrony środowiska, recyklingu plastiku, czy odnawialnych źródeł energii.

Co ciekawe, wiedzę czerpią głównie od rodziców i starszych domowników, np. rodzeństwa. Rzecz w tym, że odsetek rodziców dzielących się eko-radami czy informacjami radykalnie maleje. Jeszcze w ubiegłym roku niemal trzy czwarte rodziców deklarowało, że w miarę wiedzy i możliwości prowadzi edukację ekologiczną dzieci. W tej edycji badania odsetek ten jest niższy aż o 24 p.proc., oznacza to, że robi to tylko połowa rodziców.

Młodzi o ekologii nie rozmawiają.

Efekty widać np. w sposobie dzielenia się tą wiedzą przez przedstawicieli pokolenia Z w gronie znajomych. W zeszłym roku proekologiczną postawę starała się propagować połowa ankietowanych (48 proc.), teraz robi to co trzeci (34 proc.) z nich.

Co jednak bardziej zaskakujące, aż 2,5-krotnie urosła grupa „zetów”, którzy otwarcie twierdzą, że o ekologii nie rozmawiają i raczej nie zachęcają znajomych do proekologicznych zachowań.

Jako ciekawostkę warto powiedzieć, że największą wrażliwości ekologiczną – zarówno w dbaniu o środowisko, jak i w dzieleniu się wiedzą – wykazują najstarsi uczestnicy badania, tzw. Silver generetion. To osoby około 50 roku życia. Wyraźnie bardziej zaangażowane w eko-sprawy są też kobiety i to w każdej grupie wiekowej.

Cały raport do pobrania tutaj.

 

 

Czytaj dalej
Światowy Dzień Recyklingu
18 marca to szczególnie ważna data dla wszystkich przyjaciół naszej Drużyny. Domyślacie się dlaczego? Ponieważ to właśnie dzisiaj obchodzimy Światowy
Czytaj więcej
18.03.2023