24.02.2023
Unia Europejska chce skończyć z marnotrawstwem opakowań

Drużyna Sir PETera od dawna stara się uświadamiać wszystkich, jak istotne jest ograniczenie produkowania odpadów np. przez zmniejszenie zużycia opakowań oraz prawidłowy recykling. Dlatego bardzo ucieszyły nas informacje płynące z Brukseli. Otóż Komisja Europejska zaproponowała niedawno nowe przepisy dotyczące opakowań. Ich podstawowym celem jest ograniczenie do 2040 r. odpadów opakowaniowych o 15% na mieszkańca w każdym z państw członkowskich, w stosunku do poziomu z 2018 r. Chodzi o zapewnienie szerszych możliwości ponownego wykorzystania opakowań oraz wspieranie prawidłowego recyklingu.

Przeciętny Europejczyk „produkuje” rocznie prawie 180 kg odpadów opakowaniowych. Już sama ta liczba pokazuje, że mamy do czynienia z ogromnym marnotrawieniem zasobów. Aż 40% tworzyw sztucznych i 50% papieru wykorzystywanych w krajach Unii, przypada właśnie na opakowania. Bez podejmowania żadnych działań w tej sprawie, do 2030 roku ilość odpadów opakowaniowych wzrosłaby o kolejne 19%, a w przypadku opakowań z tworzyw sztucznych, nawet o 46%.

Trzy ważne cele

Proponowane zmiany w przepisach mają doprowadzić do odwrócenia tego niekorzystnego z punktu widzenia środowiska trendu. Unia Europejska chce osiągnąć tutaj trzy podstawowe cele.

– Pierwszym jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych oraz promocja rozwiązań w zakresie opakowań wielokrotnego użytku i wielokrotnego napełniania.

– Drugi cel to podwyższenie jakości recyklingu, dzięki czemu do 2030 roku wszystkie opakowania używane na rynkach UE mają nadawać się do powtórnego wykorzystania w sposób opłacalny ekonomicznie.

– Po trzecie Unia dąży do zmniejszenia zapotrzebowania na pierwotne zasoby naturalne i zbudowania dobrze funkcjonującego rynku surowców wtórnych, dzięki lepszemu wykorzystaniu tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Korzyść dla środowiska i gospodarki

W jaki sposób można osiągnąć te ambitne cele? Unia ma tutaj kilka konkretnych pomysłów.  Europejskie przedsiębiorstwa będą musiały oferować określoną część swoich produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania. Niektóre rodzaje opakowań mają zostać całkowicie zakazane, na przykład jednorazowe opakowania do owoców i warzyw, czy miniaturowe butelki z kosmetykami, używane w hotelach. Wprowadzone zostaną również obowiązkowe oznaczenia zawartości materiałów z recyklingu, które producenci muszą uwzględnić w przypadku nowo projektowanych opakowań z tworzyw sztucznych.

Co ciekawe, nowe przepisy powinny mieć korzystny wpływ również na gospodarkę i rynek pracy. Według założeń Unii, samo zwiększenie ponownego użycia opakowań doprowadzi do powstania ponad 600 000 miejsc pracy w sektorze recyklingu do 2030 roku.

Czytaj dalej
Śmieciarka Miecia odwiedziła zwycięską Szkołę Podstawową w Augustowie
Śmieciarka Miecia odwiedziła zwycięską Szkołę Podstawową w Augustowie Miecia – nietypowa żółta śmieciarka, 13 września pojawiła się w Szkole Podstawowej
Czytaj więcej
25.09.2023